Důtka z chování

Jelikož tvé chování bylo hrubé a dotyčný primán vše dokonale naprášil, uděluje se ti ředitelská důtka.

Přičítáš si tak 2 body negativního skóre pro chování (1b. = důtka třídního, 2b. = důtka ředitele školy, 3b. = dvojka z chování 4b. = trojka z chování, 5b. a více = vyhazov z gymplu)

Pokračuješ zde.