Způsoby uzavření smlouvy

Uncategorized

Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy se zúčastněné strany dohodnou na jejích podstatných náležitostech. Kromě klasické písemné podoby smlouvy stvrzené podpisy obou smluvních partnerů, lze v praxi smlouvu uzavřít také ústně, například telefonicky, nebo též podáním ruky. Pro uzavření takové smlouvy není zapotřebí žádné další písemné potvrzení. Avšak její následná vymahatelnost může být složitá.

Téměř jistě máte tu zkušenost, že Vás v některých přijatých telefonních hovorech různé subjekty žádají o souhlas s tím, že bude hovor nahráván. To je případná pojistka a zároveň důkaz vymahatelnosti, namísto klasické písemné smlouvy, která je samozřejmě při telefonickém hovoru nerealizovatelná.

Dnes jsou např. oblíbené obchody přes internet s robotizací uzavření smlouvy přes rozhraní webu nebo třeba už jen stisknuté tlačítko výdeje v automatu na kafe 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *